ΝΕΦΡΑΙΜ Β. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

         

 

 

ΤΕΝΕΔΟΥ 58, ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ

 

65404 ΚΑΒΑΛΑ

 

ΤΗΛ. 2510240402

 

FAX 2510600304

 

 

 

 

 

 

 

 

EMAIL: info@nefrem.gr

 

 

 

 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

 

 

 

 

 
 

Copyright 2013 PCEXPERT